Lütfi Sunar

Adres

​İstanbul Medeniyet Üniv. Edebiyat Fak. Sosyoloji Bölümü Güney Kampüs Dumlupınar Mahallesi D-100 Karayolu No:98 Kadıköy İstanbul

İletişim

Email: lutfi.sunar@medeniyet.edu.tr

Prof. Dr. Lütfi Sunar

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü

Lisans eğitimini 2002 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Ekonomi bölümlerinde ve doktora eğitimini de 2010 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde tamamladım. Sosyolojik teori, şarkiyatçılık, öteki, Türkiye’de toplumsal değişim ve tabakalaşma alanlarında çalışmalar yapmaktayım. Halen İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak görev almaktayım. Marx ve Weber’de Doğu Toplumları, Türkiye’de İş Ortaklıkları, Marx an Weber on Oriental Societies, Türkiye’de Toplumsal Değişim, Eurocentrism at the Margins: Encounters, Critics and Going Beyond ve Debates on Civilization in the Muslim World: Critical Perspectives on Islam and Modernity adlı kitaplarım ve çok sayıda makalem bulunmaktadır.

Eğitim

 1. 2004 - 2010

  Doktora

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Bölümü
 2. 2002 - 2004

  Yüksek Lisans

  Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
 3. 1999 - 2002

  Lisans Çift Anadal

  İstanbul Bilgi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonomi
 4. 1997-2002

  Lisans

  İstanbul Bilgi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü (İngilizce)

Projeler

 1. 2021-2021
  Türkiye Çocuk Araştırması Projesi (Proje Yürütücüsü)
 2. 2021-2022
  Çayırova’da Kentsel Yaşam Kalitesini ve Kent Cazibesini Artırmaya Yönelik Stratejik Yol Haritası (Danışman)
 3. 2020-2021
  Müslüman Dünyada Çağdaş Düşünce (Proje Yürütücüsü)
 4. 2018-2022
  Geleceğin Türkiyesinde Kültür Politikaları (Proje Yürütücüsü)
  İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı
 5. 2020-2021
  Şehir Gelişim Projesi (Proje Yürütücüsü)
 6. 2020
  Türkiye Aile Yapısı Araştırması Güncelleme Çalışması(Proje Yürütücüsü)
 7. 2019-2020
  Türkiye Çalışma Hayatı ve Meslekler Projesi (Proje Yürütücüsü)
  İstanbul Ticaret Odası
 8. 2019-2020
  Türkiye'de Yayıncılığın Hafızası (Proje Yürütücüsü)
  Kültür ve Turizm Bakanlığı-İlmi Etüdler Derneği
 9. 2018-2020
  Türkiye’de Sosyal Hareketliliğin Biçimi ve Yapısı (Proje Yürütücüsü)
  TÜBİTAK
 10. 2017-2020
  Toward a Non-Hegemonic World Sociology (Araştırmacıı)
 11. 2016-2021
  Language Acts Worldmaking (Araştırmacı)
  AHRC Open World Research Initiative
 12. 2015-2017
  Türkiye’de İslami Sivil Toplum Kuruluşlarında Kurumsal Değişim (Proje Yürütücüsü)
  İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği
 13. 2014-2016
  Türkiye Sosyo-Ekonomik Statü Endeksi Oluşturma Projesi (Proje Yürütücüsü)
  TÜBİTAK
 14. 2013-2018
  İslamcı Dergiler Projesi (Proje Yürütücüsü)
  İlmi Etüdler Derneği, Kültür & Turizm Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi
 15. 2015-2017
  İslam Düşünce Atlası (Danışman)
  İlmi Etüdler Derneği
 16. 2015-2017
  Sosyoloji Araştırma Merkezi'nin Alt Yapısının Geliştirilmesi ve Kapasitesinin Artırılması Projesi (Araştırmacı)
  İstanbul Üniversitesi
 17. 2010-2011
  Türkiye'de İş Ortaklıkları Araştırması (Proje Yürütücüsü)
  İstanbul Ticaret Odası & Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği