Makaleler

The effects of the modern evolutionary synthesis on the new organizational paradigm The effects of the modern evolutionary synthesis on the new organizational paradigm Philosophical Transactions of Royal Society A (Impact Factor: 5.0)

Müslüman Toplumlarda Çağdaş Medeniyet Tartışmaları Artuklu Akademi, 7(1), s. 77-97, 2020.PDF

Türkiye’de Mesleki Itibar: Dönüsen Çalısma Hayatı ve Mesleklerin Sosyal Konumu Türkiye’de Mesleki Itibar: Dönüsen Çalısma Hayatı ve Mesleklerin Sosyal Konumu. Journal of Economy Culture and Society, s. 29-58, 2020. Türkiye’de Mesleki Itibar: Dönüsen Çalısma Hayatı ve Mesleklerin Sosyal Konumu

Sosyoekonomik Esitsizlikler ve Tabakalasma Arastırmalarının Gelisimi: Bibliyometrik Bir Analiz Sosyoekonomik Esitsizlikler ve Tabakalasma Arastırmalarının Gelisimi: Bibliyometrik Bir Analiz. Insan Toplum, 10(4), 505-555, 2020. Sosyoekonomik Esitsizlikler ve Tabakalasma Arastırmalarının Gelisimi: Bibliyometrik Bir Analiz

“Ortadaki Fili” Görmek: Dünyada ve Türkiye’de Sosyoekonomik Eşitsizliklerin Tezahürleri “Ortadaki Fili” Görmek: Dünyada ve Türkiye’de Sosyoekonomik Esitsizliklerin Tezahürleri. Insan Toplum, 10(4), s. 1-40, 2020. 6701717

Türkiye’de İş Ahlakı Çalışmaları Mevcut Durum ve Yönelimler İş Ahlakı Dergisi cilt.3, ss.41-67, 2010PDF

Weber’in Tarihsel Şehir Sosyolojisi: Modern Toplumun Temeli Olarak Şehir Sosyoloji Dergisi cilt.3, ss.423-442, 2011PDF

Weber’in İktisat Sosyolojisi: Uygarlığı Anlamanın Anahtarı Olarak İktisadi Zihniyet Sosyoloji Konferansları ss.19-42, 2012PDF

Aydınlanma Döneminde Doğuya Bakış: Değişen İlgiler Ve Söylemler Sosyoloji Dergisi ss.59-82, 2012PDF

Klasik Sosyolojinin Şarkiyatçı Kaynakları: Marx Ve Weber’in Karşılaştırmalı Bir İncelemesi İnsan ve Toplum, cilt.1, ss.29-56, 2012PDF

Türkiye’de Sosyal Bilimlerde Toplumsal Değişim Sosyoloji Dergisi ss.83-116, 2014PDF

The culture wars redux? The polarization of social and political attitudes in Turkey Social Currents cilt.2, ss.393-412, 2015PDF

A Weberian Critique of Weber: Re-Evaluation of Sabri F. Ülgener’s Studies on Socio-Economic Structure of Turkey Journal of Economics and Political Economy ss.186-196, 2015PDF

Kemal Karpat Neden Göz Ardı Edildi? Modernleşmeye Dair Farklı Bir Bakış Tezkire, cilt.64, sa.64, ss.31-56, 2018PDF

Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimde Hizmet içi Öğretmen Eğitimine Yönelik Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2021, Cilt 54, Sayı54, 242-264Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimde Hizmet içi Öğretmen Eğitimine Yönelik Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Kadro Hareketi ve Türk Devlet İdeolojisi’nin Oluşumu Literatür Dergisi ss.511-526, 2004PDF

XIX. Yüzyıl Avrupasında Emperyalizm Algısı Sosyoloji Dergisi ss.57-80, 2007PDF

Batı Düşüncesinde Yeni Arayışlar Ve Roy Bhaskar’ın Eleştirel Realizm Felsefesi Sosyoloji Dergisi ss.85-100, 2007PDF

Türkçe’de Emperyalizm Literatürü Sosyoloji Dergisi ss.193-222, 2008PDF

Türkiye’de Toplumsal Değişim Çalışmalarının Kuramsal Temelleri Yeni Bir Tasnif Denemesi. Sosyoloji Divanı cilt.2, ss.167-186, 2014PDF

Sosyal Bilimlerde Bir Yenileme İmkânı Olarak İbn Haldûn İslam Araştırmaları Dergisi ss.137-167, 2016PDF

19. Yüzyılda Avrupa: Bir Cennet Düşünden Bir Kâbusun Doğuşu İLEM Yıllık, yıl 1, sayı 1, 2006, s.75-92 PDF

Kemal Karpat Neden Göz Ardı Edildi? Modernleşmeye Dair Farklı Bir Bakış Tezkire, cilt.64, sa.64, ss.31-56, 2018PDF

Müslüman Toplumlarda Çağdaş Medeniyet Tartışmaları Artuklu Akademi, 7(1), s. 77-97, 2020.PDF

Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimde Hizmet içi Öğretmen Eğitimine Yönelik Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2021, Cilt 54, Sayı54, 242-264Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimde Hizmet içi Öğretmen Eğitimine Yönelik Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Türkiye’de Mesleki Itibar: Dönüsen Çalısma Hayatı ve Mesleklerin Sosyal Konumu Türkiye’de Mesleki Itibar: Dönüsen Çalısma Hayatı ve Mesleklerin Sosyal Konumu. Journal of Economy Culture and Society, s. 29-58, 2020. Türkiye’de Mesleki Itibar: Dönüsen Çalısma Hayatı ve Mesleklerin Sosyal Konumu

Sosyoekonomik Esitsizlikler ve Tabakalasma Arastırmalarının Gelisimi: Bibliyometrik Bir Analiz Sosyoekonomik Esitsizlikler ve Tabakalasma Arastırmalarının Gelisimi: Bibliyometrik Bir Analiz. Insan Toplum, 10(4), 505-555, 2020. Sosyoekonomik Esitsizlikler ve Tabakalasma Arastırmalarının Gelisimi: Bibliyometrik Bir Analiz

“Ortadaki Fili” Görmek: Dünyada ve Türkiye’de Sosyoekonomik Eşitsizliklerin Tezahürleri “Ortadaki Fili” Görmek: Dünyada ve Türkiye’de Sosyoekonomik Esitsizliklerin Tezahürleri. Insan Toplum, 10(4), s. 1-40, 2020. 6701717

Haçlı Mektuplarındaki Öteki Düşünen Şehir Sayı 12, Temmuz 2020, 156-165PDF

Kadro Hareketi ve Türk Devlet İdeolojisi’nin Oluşumu Literatür Dergisi ss.511-526, 2004PDF

XIX. Yüzyıl Avrupasında Emperyalizm Algısı Sosyoloji Dergisi ss.57-80, 2007PDF

Batı Düşüncesinde Yeni Arayışlar Ve Roy Bhaskar’ın Eleştirel Realizm Felsefesi Sosyoloji Dergisi ss.85-100, 2007PDF

Türkçe’de Emperyalizm Literatürü Sosyoloji Dergisi ss.193-222, 2008PDF

Türkiye’de İş Ahlakı Çalışmaları Mevcut Durum ve Yönelimler İş Ahlakı Dergisi cilt.3, ss.41-67, 2010PDF

Marx’ın Doğu’ya Bakışı: Batı’nın Tanımlanmasının Bir Aracı Olarak Doğu Doğu Batı Dergisi ss.157-180, 2011PDF

Weber’in Tarihsel Şehir Sosyolojisi: Modern Toplumun Temeli Olarak Şehir Sosyoloji Dergisi cilt.3, ss.423-442, 2011PDF

Weber’in İktisat Sosyolojisi: Uygarlığı Anlamanın Anahtarı Olarak İktisadi Zihniyet Sosyoloji Konferansları ss.19-42, 2012PDF

Despotizme Karşı Omuz Omuza: Marx ve Weber’de Doğu Toplumları Alt Üst ss.58-59, 2012PDF

Aydınlanma Döneminde Doğuya Bakış: Değişen İlgiler Ve Söylemler Sosyoloji Dergisi ss.59-82, 2012PDF

Klasik Sosyolojinin Şarkiyatçı Kaynakları: Marx Ve Weber’in Karşılaştırmalı Bir İncelemesi İnsan ve Toplum, cilt.1, ss.29-56, 2012PDF

Türkiye’de Toplumsal Değişim Çalışmalarının Kuramsal Temelleri Yeni Bir Tasnif Denemesi. Sosyoloji Divanı cilt.2, ss.167-186, 2014PDF

Türkiye’de Sosyal Bilimlerde Toplumsal Değişim Sosyoloji Dergisi ss.83-116, 2014PDF

The culture wars redux? The polarization of social and political attitudes in Turkey Social Currents cilt.2, ss.393-412, 2015PDF

A Weberian Critique of Weber: Re-Evaluation of Sabri F. Ülgener’s Studies on Socio-Economic Structure of Turkey Journal of Economics and Political Economy ss.186-196, 2015PDF

Sosyal Bilimlerde Bir Yenileme İmkânı Olarak İbn Haldûn İslam Araştırmaları Dergisi ss.137-167, 2016PDF

The long history of Islam as a collective “other” of the west and the rise of Islamophobia in the U.S. after trump Insight Turkey cilt.19, ss.35-51, 2017PDF

The Possibilities of New Perspectives for Social Sciences: An Analysis Based on Ibn Khaldun’s Theory of Umran Asian Journal of Social Science cilt.36, ss.408-433, 2008 PDF

From democracy to despotism: Tocqueville on slavery, colonialism, and “other” Ilahiyat Studies Cilt. 5, ss. 155-188, 2014PDF

The long history of Islam as a collective “other” of the west and the rise of Islamophobia in the U.S. after trump Insight Turkey cilt.19, ss.35-51, 2017PDF

The Possibilities of New Perspectives for Social Sciences: An Analysis Based on Ibn Khaldun’s Theory of Umran Asian Journal of Social Science cilt.36, ss.408-433, 2008 PDF

From democracy to despotism: Tocqueville on slavery, colonialism, and “other” Ilahiyat Studies Cilt. 5, ss. 155-188, 2014PDF

19. Yüzyılda Avrupa: Bir Cennet Düşünden Bir Kâbusun Doğuşu İLEM Yıllık, yıl 1, sayı 1, 2006, s.75-92 PDF

Haçlı Mektuplarındaki Öteki Düşünen Şehir Sayı 12, Temmuz 2020, 156-165PDF

Marx’ın Doğu’ya Bakışı: Batı’nın Tanımlanmasının Bir Aracı Olarak Doğu Doğu Batı Dergisi ss.157-180, 2011PDF

Despotizme Karşı Omuz Omuza: Marx ve Weber’de Doğu Toplumları Alt Üst ss.58-59, 2012PDF