Projeler

Yürüttüğüm Projeler

Türkiye’nin toplumsal yapısı hızlı ve daimi bir değişim ve farklılaşma süreci içerisindedir. Bu değişim sürecinin anlaşılması ve açıklanması için kapsamlı ve sürekliliği olan araştırmalara ve yeni perspektiflere ihtiyaç bulunmaktadır. Bu doğrultuda şu alanlarda projeler yürütmekteyim:

  • Toplumsal yapı araştırmaları (değişim, tabakalaşma, hareketlilik, eşitsizlik, meslekler)
  • Düşünce tarihi (Avrupamerkezcilik, Çağdaş düşünce, Türk düşüncesi)

Toplumsal Yapı Araştırmaları Programı

Toplumsal değişim, tabakalaşma, eşitsizlik, hareketlilik ve meslekler alanlarında araştırmalar yapılmaktadır.

Proje Sitesi

İslamcı Dergiler Projesi

Türkiye'de yayımlanmış İslamcı dergiler kataloglanmakta, dijitalleştirilmekte ve araştırmalar yürütülmektedir.

Proje Sitesi

Türkiye'de Yayıncılığın Hafızası Projesi

Türkiye'de dergi yayımlamış isimlerle sözlü tarih görüşmeleri yapılmakta, yayıncılığın gelişimi araştırılmaktadır.

Proje Sitesi

Geleceğin Türkiyesi

Türkiye için bir gelecek projeksiyonunun oluşturulması hedefiyle farklı alanlardan uzmanlara raporlar hazırlatılmaktadır.

Proje Sitesi

Language Acts and Worldmaking

Aims to regenerate and transform modern language learning by foregrounding language's power to shape how we live and make our worlds.

Web Page

Türkiye Çalışma Yaşamı ve Meslekler Projesi

Türkiye'de Çalışma yaşamının ve mesleklerin değişimini anlamaya yönelik araştırmalar yürütülmektedir.

Proje Sitesi

Türkiye Sosyo-Ekonomik Statü Endeksi Oluşturma Projesi

TÜBİTAK desteği ile yürütülen proje kapsamında Türkiye'de sosyo-ekonomik statüyü ölçmek üzere bir endeks geliştirilmiştir.

Proje Sitesi

Türkiye'de Sosyal Hareketliliğin Yapısı ve Biçimi Projesi

TÜBİTAK tarafından desteklenen proje ile Türkiye'de sosyal hareketliliği çözümlemek üzere bir model geliştirilmektedir.

Proje Sitesi