İş Ahlakı Bibliyografyası ve İş Ahlakı Sözlüğü Tanıtım Toplantısı İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde Gerçekleştirildi

İş Ahlakı Bibliyografyası ve İş Ahlakı Sözlüğü Tanıtım Toplantısı İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde Gerçekleştirildi

16 May 2022

Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD), İş Ahlakı Bibliyografyası ve İş Ahlakı Sözlüğü’nü toplumun istifadesine sundu.

İş ahlakı çalışmalarını geliştirmek amacıyla hazırlanan İş Ahlakı Bibliyografyası ve İş Ahlakı Sözlüğü, 16 Mayıs 2022 tarihinde İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce Kampüsü’nde akademisyen, araştırmacı ve iş insanlarının katıldığı program ile kamuoyuna tanıtıldı.

Bibliyografya ve Sözlük, iş ahlakı alanında yapılan çalışmaların nitelik ve nicelik bakımından gelişmesini sağlayacak

İGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Karahan ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdül Halim Zaim’in açılış konuşmalarıyla başlayan program İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Lütfi Sunar’ın sunumları ile devam etti. Akademik çalışmalarda bilgiye hızlı ve doğru erişimin önemini vurgulayan Sunar, İş Ahlakı Bibliyografyası’nın iş ahlakı alanında yapılacak çalışmalara önemli katkılar sağlayacağını dile getirdi. Uzun ve ciddi bir kataloglama, tasnif ve analiz sürecinden geçerek kamuoyuna sunulan bibliyografyanın 2000 yılı sonrasında üretilen 9.000’e yakın iş ahlakı eserini kapsadığını ifade eden Sunar, projeye ikinci faz çalışmalarıyla 2000 öncesi verilen eserlerin de ekleneceği müjdesini verdi. Sunar sunumuna, İş Ahlakı Sözlüğü’nün hazırlanma amacı ve ortaya çıkış sürecini anlatarak devam etti. Ülkemizdeki iş ahlakı çalışmalarına kaynaklık eden literatürün çoğunlukla Batılı kaynakları esas alduğunu vurgulayan Sunar, bu durumun anlam ve kullanım sorunlarına yol açtığını belirtti. İş ahlakı alanını kendi kavram ve yaklaşımlarımız çerçevesinde şekillendirebilmek maksadıyla hazırlanan bu çalışmanın iş ahlakı ile ilişkili 277 maddeyi açık ve öz bir biçimde ele alan ansiklopedik sözlük formatında hazırlandığını ifade etti.

İş Ahlakı Bibliyografyası web sayfası açıldı

İş Ahlakı Bibliyografyası, hazırlanan web sitesi ile araştırmacılara tek bir platform üzerinden iş ahlakı eserlerini görüntüleyebilme fırsatı sunuyor. Veri tabanı kullanıcılara iş ahlakı kaynaklarını yazar, alan, konu, anahtar kelime ve yıl gibi parametrelere göre filtreleme imkanı sağlıyor. Bu sayede araştırmacılar aramalarını istedikleri doğrultuda özelleştirebiliyor. Web sitesi vasıtasıyla 9.000’e yakın iş ahlakı eserinin dil, tarih, yazar, dergi adı, kitap adı, sayfa sayısı ve benzeri bilgilerine anında erişilebiliyor. Web sitesine biblio.igiad.org.tr adresinden erişmek mümkün.

İş ahlakı çalışmalarındaki yönelimler konuşuldu

Türkiye’nin önde gelen kamu, özel sektör yöneticileri ve akademisyenlerinin katılımıyla gerçekleşen tanıtım toplantısı, İş Ahlakı Çalışmalarında Güncel Durum ve Yönelimler paneli ile devam etti. İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr.  Ömer Torlak’ın moderatörlük yaptığı toplantıya İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.  Mahmut Arslan ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necla Öykü İyigün konuşmacı olarak katıldı.

Konuşmasına pandeminin eşitsizlik üzerindeki etkisine vurgu yaparak başlayan Ömer Torlak, eşitsizliklerin giderilmesinde iş ahlakına uyumun önemini vurguladı. Ahlaki ilişkiler ve bunların sonuçlarının dinamik bir yapıda olduğunu ifade eden Torlak sözü oturumun ilk konuşmacısı olan Mahmut Arslan’a bıraktı. İş ahlakı alanında birçok uluslararası kurum ve kuruşta aktif olarak bulunan Arslan, İGİAD’ın iş ahlakı alanındaki çalışmalarını takdirle karşıladığını ifade etti. Konuşmasında Batı literatüründe sıklıkla yer alan ancak dilimizde karşılığı bulunmayan birçok kavramı ülkemiz bağlamında ve kendi kavramlarımızla ifade ederek açıklayan Arslan, özellikle pandemi sonrası iş dünyasının iş ahlakı meselelerini çarpıcı örneklerle açıkladı. Etik alanında ulusal ve uluslararası mecrada önemli yayınları bulunan Necla Öykü İyigün’ün konuşmalarıyla devam eden panelde İyigün konuşmasında son yıllarda iş ahlakı çalışmalarında sıklıkla kullanılan kavramlar ve bu kavramların mahiyeti üzerinde durdu. Ulusal ve uluslararası bağlamda iş ahlakı çalışmalarının mevcut durumu ve gidişatını aktaran dinleyicilerle paylaşan İyigün, iş ahlakı alanındaki akademik çalışmalar ile iş dünyasındaki iş ahlakı uygulamaları arasındaki irtibatı vurguladı.

Fotoğraf Galerisi