Kurumsal Gelişim Eğitim Programı (KGEP) 2022 Güz – STK Temsilcilerinin Katılımıyla Tamamlandı

Kurumsal Gelişim Eğitim Programı (KGEP) 2022 Güz – STK Temsilcilerinin Katılımıyla Tamamlandı

İLKE Vakfı
21 Oct 2022

Kurumsal Gelişim Eğitim Programı ile kurumların kapasitelerini geliştirmenin yanında mevcut faydayı ve etkiyi arttırmak amaçlanıyor. İster gönüllü ister profesyonel olsun STK’larda çalışmak isteyen bireylerin kurumların yapı ve faaliyetlerine dair farkındalık kazanmalarını amaçlayan KGEP, Kurumsal Yönetim ve Organizasyon, Politika Geliştirme, İletişim ve Halkla İlişkiler, Gönüllü Yönetimi, STK’lar için Dijital İmkanlar, Savunuculuk ve üzerine altı farklı alanda eğitim gerçekleştirdi. 20-21 Ekim 2022 tarihlerinde gerçekleşen KGEP’e 21 farklı STK’dan 36 temsilci katılım sağladı.

İLKE Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Akkuş’un açılış konuşmasıyla başlayan programın ilk eğitimi “Kurumsal Yönetim ve Organizasyon” başlığı altında İLKE Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş tarafından gerçekleştirildi. Türkiye’deki STK’ların gelen görünümünü ortaya koyarak başlayan Erdoğmuş, insan kaynağının yönetimi hususunda tavsiyelerde bulundu. Ayrıca derste temel olarak STK’ların kurumsal yönetim ve organizasyon süreçlerini detaylandıran Erdoğmuş, sahip olunan kaynak, kabiliyet ve kapasitenin doğru analiziyle STK’ların geleceğe hazırlanması gerektiğini dile getirdi.

Günün ikinci dersi ise “Politika Geliştirme” başlığı altında Prof. Dr. Lütfi Sunar tarafından verildi. Sivil toplumun en önemli görevinin, kendi alanında politika yapmak ve bilgiye temas etmek olduğunu dile getiren Sunar, STK’ların politika belirlerken sundukları çözümle belirleyici ve yönlendirici olması gerektiğini vurguladı. İlk günün son dersinde ise Mustafa Özbek, STK’ların iletişim yönetimi, halkla ilişkiler yönetimi ve iletişim stratejileri üzerine hem teknik hem de gerçek olaylar üzerinden örnekler sundu. Rekabet edebilmede interaktif ve anlık iletişimin önemine dikkat çekti.

KGEP’te ikinci gün Prof. Dr. Mehmet Lütfi Arslan’ın  “Gönüllülük Yönetimi” eğitimi ile başladı. İnsan kaynakları yönetimini kişisel hedefler ile örgütsel hedeflerin uyumlu hale geldiği alan olarak tanılayan Arslan, gönüllülük kelimesinin kar amacı gütmeyen faaliyetlerin öznesi olduğuna değindi. Ücretli çalışan ve gönüllü ilişkilerindeki dengeye dikkat çeken Arslan, eğitim ve gönüllülüğün bir hayat tarzı olarak yaygınlaştırılması gerektiğine dikkat çekti.

Günün ikinci dersinde Nihat Kılıç “Dijital İmkânlar” konusunu ele aldı. STK’ların kendilerini nasıl görünür kılabileceğine ilişkin tavsiyeler veren Kılıç, STK’ların faaliyetlerini etkili kılması için dijital kanalları kullanmanın gerekli olduğunu, oluşturulan mesajın etkili olabilmesi için de iletişimde farklı bakış açıları geliştirmek gerektiğini dile getirdi. Kurumsal Gelişim Eğitim Programı’nın son dersi olan “Savunuculuk” eğitiminde Emine Uçak Erdoğan, kurumların sivil alanda savunuculuk üzerine neler yapabileceklerini ve yöntemleri ele alarak katılımcılara uygulamalı savunuculuk çalışması yaptırdı. 

İki gün boyunca 6 farklı başlıkta verilen eğitimlerle Kurumsal Gelişim Eğitim Programı (KGEP)’nın 10. dönemi, İLKE Vakfı Genel Sekreteri Melih Tayyib Aksüt ve Sivil Toplum Akademisi Koordinatörü Mine Çatal’ın katılımcılara sertifikaları vermesi ardından sona erdi.

Fotoğraf Galerisi