Bir Başka Hayata Karşı: 1980 Sonrası İslamcı Dergilerde Meseleler, Kavramlar ve İsimler (4 Cilt)

Bir Başka Hayata Karşı: 1980 Sonrası İslamcı Dergilerde Meseleler, Kavramlar ve İsimler (4 Cilt)

Editör: Lütfi Sunar

Yardımcı Editörler: Hüsniye Gülsev Koç, Kübra Bilgin Tiryaki

Yayımcı : Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları

Yayın Tarih: Mayıs 2019

Bu dört ciltlik eser, İslamcı Dergiler Projesi kapsamında yürütülen yoğun ve titiz çalışmaların bir ürünüdür. 1980 sonrasında yayımlanan İslamcı dergilerin temel dinamiklerini, kurucu isimlerini, tartışma alanlarını inceleyen bu eserde, 1980 sonrası Türkiye’sinde İslamcılık düşüncesinin yaşadığı kırılmalar, dönüm noktaları, siyasi ve sosyal değişimler karşısında üretileni çözümler ve getirilen eleştiriler incelenmektedir. Bu eseri farklı kılan en önemli husus, tüm bu tartışmanın birincil kaynaklardan hareketle ele alınmasıdır. Bu kitabın nihaî amacı İslamcılık düşüncesinin kaynaklarını, oluşumunu, temayüllerini ve değişimini göstermektir.

Günümüzde İslamcılık etrafındaki tartışmalar canlılığını devam ettirmektedir. Son zamanlarda özellikle İslam dünyasında ve Türkiye’de yaşanan siyasi ve toplumsal gelişmeler Müslümanları ve İslamcılık düşüncesini tekrar tartışmaların merkezine taşımıştır. Bu hareketlilik alanda yapılan çalışmalar ve yayınlarda ciddi bir artışı beraberinde getirmiştir. İslamcılığa farklı başlangıçlar tayin edilse bile Müslümanca bir toplumsal perspektifin etkisini yitirmeye başladığı 19. yüzyıldan bu yana İslamcılık düşüncesinin diri ve etkin bir alan olmasında, onun hayatın farklı noktalarına nüfuz etmesi belirleyici olmuştur. Bu önemine nazaran İslamcılıkla ilgili tartışmaların en büyük sorunlarından birisi meselelerin derinlikli ele alınmaması ve bu sebeple oluşan genellemeciliğin tekrara düşme ile sonuçlanmasıdır. Bu sorunu aşmak için meseleyi genel hatları ile ele alan çalışmalardan, daha özel ve ayrıntılı inceleyen çalışmalara yönelmek gerekmektedir. Bunun için yapılacak ilk iş İslamcılık düşüncesinin kaynaklarına dönmek, onları karşılaştırmalı ve eleştirel bir bakış açısıyla incelemektir. Bu bağlamda 1908’den günümüze kadar yayımlanan ve adeta bir “mektep” vazifesi gören İslamcı dergiler, İslamcılık düşüncesinin en velut kaynaklarındandır.

Cilt 1: İslamcılığı Konumlandırmak

Cilt 1: 

İslamcılığı Konumlandırmak

İncele

Cilt 2: Tarih, Siyaset, İktisat

Cilt 2: 

Tarih, Siyaset, İktisat

İncele

Cilt 3: Kültür, Medya, Yaşam

Cilt 3: 

Kültür, Medya, Yaşam

İncele

Cilt 4: Yayıncılık ve Dergiler

Cilt 4: 

Yayıncılık ve Dergiler

İncele

Categories: