röportaj

Sosyal Eşitsizlik, Varsıllık ve Yoksulluk

“Adalet, eşitliğin olmadığı bir durum değil, “eşitlik artı ötesi”ni içeren bir durumdur.” Yetkin Düşünce Yıl:4 Sayı: 15 (Temmuz – Ağustos – Eylül) Yetkin Düşünce, bu sayısında, insanlığın kadim meselelerinden biri olan ve esasen bir problem değil problemler bütünü olarak değerlendirilen eşitsizliği konu ediniyor. Biz de söyleşimizde, eşitsizliğin metafizik, ontolojik ve epistemolojik sorgulamasının yanında, yaşadığımız sosyal gerçekliği kuran ve […]

Daha Fazlası