Müslüman Dünyada Çağdaş Düşünce (Birinci Seri, 4 Cilt)

Müslüman Dünyada Çağdaş Düşünce (Birinci Seri, 4 Cilt)

Editör: Lütfi Sunar
Yayın Evi: YTB Yayınları
Basıldığı Şehir: Ankara
Basım Tarihi: 2020

Müslüman dünyada çağdaş dönemde kapsamlı bir düşünce üretimi gerçekleşmiştir. Önemli ölçüde batılı modernite ile karşılaşmalar çerçevesinde gelişen bu üretim bir taraftan da geçmişten devralınan birikim ile de temas ve ilişki halindedir. Müslüman toplumların günümüzdeki fikri yapılarını sistematik bir biçimde tahlil etmek ilişki, iletişim ve işbirliğinin başlangıç çerçevesini teşkil edecektir. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan elinizdeki dört ciltte Türkiye, Mısır, İran ve Hint Alt Kıtasındaki çağdaş düşünce birikimi ele alınmıştır. Bu dört ciltte, bu dört ülkedeki fikri birikim hakkında geniş, derinlikli ve bütünlüklü bir çerçeve sunulmaktadır. Böylece karşılaştırmalı ve sistematik bir değerlendirme imkânı oluşturulmuştur. Farklı ilgilere sahip kişilerin rahatlıkla okuyup beslenebileceği bir biçim ve içeriğe sahip olan bu kitaplar ülkemizdeki düşünce birikimine önemli katkılar sağlayacaktır.

1. Cilt: Türk Düşüncesi

2. Cilt: Mısır Düşüncesi

3. Cilt: İran Düşüncesi

4. Cilt: Hint Alt Kıtası Düşüncesi

Kitapların İçindekiler
YTB Başkanı Takdimi
Editörün Girişi
Editörün Sunuşu
Categories: