Sosyal Bilimlerde Yeni Eğilimler

Sosyal Bilimlerde Yeni Eğilimler

Editör: Lütfi Sunar

Yazarlar: Haluk Alkan, A. Teyfur Erdoğdu, Tony Lawson, Songül Demir, Necati Anaz, Erol Yıldırım, Hediyetullah Aydeniz

ISBN: 9786053200734

Ebatı: 13,5×19,5

Sayfa Sayısı: 318

Baskı Yılı: Şubat, 2015

Yayınevi: Nobel Akademik Yayıncılık / İLEM Kitaplığı

Bugüne kadar sosyal bilimlerin her bir disiplininde çok sayıda farklı teori geliştirilmiş ve birçok kavram üretilmiştir. Sosyal bilimlerde devam eden tartışmalar ise her geçen gün farklı bakış açılarıyla yeniden şekillenmektedir. Bu bakış açılarının sonucunda sosyal bilimlerin her bir farklı disiplini kapsamında yeni sorular sorulmakta, yeni yöntemler geliştirilmekte ve çalışma alanları açılmaktadır. Bu gibi nedenlerden ötürü sosyal bilimlerde ortaya çıkan yeni yaklaşımları tüm detaylarıyla incelemek elzemdir.

Bu ihtiyaca binaen, sosyal bilimler disiplinlerindeki yeni eğilimleri sorgulamak üzere 2011-2012 yıllarında İlmi Etüdler Derneği (İLEM) bünyesinde 'Yeni Eğilimler' seminerleri düzenlendi. Bu seminerlerin temel amacı disiplinleri en geniş anlamda ele alarak günümüzde geliştirilen yeni yorumlar ve eğilimleri ortaya çıkarmak ve yeni imkânları tartışmaktı. Elinizdeki bu kitap bu seminler bildirileri üzerinden derlenerek, sosyal bilimlerdeki yeni eğilimler hakkında bir literatür çerçevesi oluşturmak üzere hazırlanmıştır.

Categories: