Kadro Hareketi ve Türk Devlet İdeolojisi’nin Oluşumu

Kadro Hareketi ve Türk Devlet İdeolojisi’nin Oluşumu

Türk düşünce dünyasının en popüler konularından birisi olan Kadro dergisi/hare- keti, Türkiye’de derin ve köklü etkiler bırakan entelektüel hareketlerden biridir ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarına ilişkin hemen her çalışmanın atıfta bulundu- ğu bir dergidir. Bu bakımdan hareketin ideolojisi ve etkileri incelenmeye değer. Ocak 1932 – Aralık 1935 tarihleri arasında yayın yapan bir derginin adı olan Kadro aynı zamanda bir hareketin adı olarak da kullanılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu, Türk devrim hareketleri, Türk modernleşmesi bağlamında Kadro hareketini inceleyen çalışmalar olmasına karşın, bu makalenin sonraki safhalarında tartışılacağı gibi, çoğu çalışmanın dar ve sınırlı bir perspektife sahip olduğunu söy- leyebiliriz. Kadro hareketi bugünkü Türk devlet ideolojisi ve aydın kesimi üzerinde derin ve güçlü etkiler bıraktığı için bu perspektiften, derinlemesine incelenmelidir.

Categories: