Toplumsal Süreklilik Mekânda Görünür

Toplumsal Süreklilik Mekânda Görünür

Hendese Dergisi, Mayıs 2020

Ropörtaj: Abdullah Karadağ, Fatih Kafalı, Fatih Gündoğan, İbrahim Taşdemir, Ümit Güneş

Tarihteki hadiselerin, tarihteki yapılanmaların her şeyi ile doğru ve bugün için de geçerli olabileceğine dair nostaljik bir tavrın kamusal düşüncede çok belirleyici bir mahiyete sahip olduğunu görebiliyoruz. Ancak bir başka kesimde de tarihten kurtulma sendromu
diyebileceğimiz tarihin bütünüyle bir yük ve sorun alanı olduğu yönünde bir görüşün egemen olduğunu görüyoruz. Bu iki uç bakış birbirini besleyecek şekilde Türkiye'de toplumsal alana sirayet etmektedir. Hâlbuki ne tarih bütün problemlerin, bütün sorunların çözümü için tek başına yeterli bir kaynaktır; ne de bütün sorunlarımız bütün problemlerimiz tarihten kaynaklanmaktadır.

Categories: röportaj