İş Ahlakı Sözlüğü

İş Ahlakı Sözlüğü

Lütfi Sunar & Emrah Yağmurlu, (ed.), İstanbul: İGİAD Yayınları, 2022

İş ahlakı gerek akademinin gerekse iş hayatının vazgeçilmez konularından biridir. İş ahlakı konusuna özellikle son yarım asırdır artan bu ilginin ilerleyen yıllarda da süreceği kuşkusuzdur. Türkiye’de iş ahlakı alanındaki kavramlarda anlam boşlukları ve kullanım sorunları bu alanda kapsayıcı ve kuşatıcı bir çalışmaya olan ihtiyacı göstermiştir. İş ahlakı alanında toplumdaki hassasiyet ve farkındalığı geliştirmeyi amaçlayan Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) tarafından hazırlanan İş Ahlakı Sözlüğü, iş ahlakı ile ilgili kavramları kuşatıcı bir yaklaşımla bir araya getirmektedir.

İş Ahlakı Sözlüğü, Türkiye’de bu alanda yapılan ilk sözlük çalışmasıdır. İçerik bakımından ansiklopedik bir sözlük olarak hazırlandığı için ilgili başlıklarda okura yeterli derinlikte bilgi sunmayı hedeflemektedir. Sözlükte yer alan 277 madde editörler tarafından alanında değerli hocalardan oluşan bir Danışma Kurulunun rehberliğinde seçilmiş, uzmanlık alanlarına göre yazarlara dağıtılmıştır. Sözlükte yer alan her bir madde önem düzeyine göre farklı uzunluğa sahiptir.

Maddeler ve Yazarlar

Takdim

Ayhan Karahan, İGİAD Başkanı

Sunuş

Lütfi Sunar, Editör
Categories: