İktisadi Hayatta Ortaklıklar: Türkiye’de İş Ortaklıklarının Niteliği, Yapısı ve Yönelimleri

İktisadi Hayatta Ortaklıklar: Türkiye’de İş Ortaklıklarının Niteliği, Yapısı ve Yönelimleri

Yazarlar:  Lütfi Sunar, Büşra Özen, Umran Kemikli

ISBN: 978-605-137-887-9

Sayfa Sayısı: 188

Baskı Yılı: Eylül 2022

Yayınevi: İstanbul Ticaret Odası Yayınları Ekonomi Araştırmalar Dizisi

Türkiye’de 2010 sonrası ticaret ve borçlar hukukunda yapılan son düzenlemelerin ardından şirketlerin kolay kurulması ile iş dünyası canlanarak şirket sayılarında artış olduğu gözlemlenmektedir.

Şirketlerin iktisadi hayatta var olması; şirketleşme ve ortak­lık mekanizmalarının incelenmesi ile uluslararası yönelimlerin anlaşılması ülkelerin ekonomik kalkınmalarına etki etmektedir.

“İktisadi hayatta ortaklıklar: Türkiye’de iş ortaklıklarının niteliği, yapısı ve yönelimleri” isimli kitabın temeli, 2011 yılında İGİAD ve İTO iş birliği ile yapılan Türkiye’de İş Ortaklıkları araştırmasına dayanmaktadır. Girişimciliğin önemli bir kısmını oluşturan iş ortaklıklarınındinamik ve kökleşmiş meselelerini anlamakamacıyla hazırlanan bu raporun hedefi mevcut durumun ortaya konmasıyla alandaki boşluğu doldurmaktır.

2021 yılında İTO ve İGİAD adına gerçekleştirilen saha araştırmasına dayanarak hazırlanan bu raporda; ortaklıklarda belirleyici yapısal unsurlara odaklanılmakta, Türkiye’deki şir­ketleşmenin tarihi, hukuki ve kültürel boyutlarıyla ele alınarak çözüm önerileri geliştirilmektedir. Aynı zamanda bu raporun; sonraki çalışmalara zemin oluşturarak yol gösterici nitelikte olabileceği ve Türkiye’de iş kültürünün iyileştirilmesine dair önemli bir katkı sunacağı düşünülmektedir.

Bölümler: Türkiye’de Şirketler Evreninin Genel Görünümü / Araştırmanın Metodolojisi / Türkiye’de Ortaklıkların Yapısı, Bileşenleri ve Sorunları

Takdim

İstanbul Ticaret Odası, Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği

Sunuş

Lütfi Sunar

Teşekkür

Araştırma Ekibi
Categories: