Türkiye’de İş Ortaklıkları: Durum Çözüm Öneriler

Türkiye’de İş Ortaklıkları: Durum Çözüm Öneriler

Yazar: Lütfi Sunar

İstanbul Ticaret Odası,İstanbul, 2011

Oku İndir

Son zamanlarda iş ortaklıkları konusu daha sık gündeme gelmeye başladı. Bunda Türkiye’nin iktisadî gelişimi ve işletmelerin belirli büyüklüklere ulaşarak yeni merhalelere ulaşması gibi nedenlerin yanı sıra girişimcilik bilgisindeki ilerleme de önemli roller oynamaktadır. Ekonomik gelişme, küresel rekabet koşulları, formel sektörün gelişimi ve bilginin iktisadî faaliyet içerisinde artan önemine binaen iş ortaklıkları konusunun da değişik boyutlarıyla araştırılması ihtiyacı ortaya çıkmaktadır.
Categories: