Medya Profesyonellerinin ve Medyanın Aile Algısı

Medya Profesyonellerinin ve Medyanın Aile Algısı

Yazarlar: Murat Şentürk, Halil Ekşi, Alev Erkilet, Mustafa Otrar, Alpaslan Durmuş, Lütfi Sunar, Nurhayat Kızılkan…

Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Ankara, 2008

İndir Oku

“Medya  Profesyonellerinin  ve  Medyanın  Aile  Algısı  Araştırması" adlı  bu  çalışmanın  dikkat  çekici  sonucu  ise,  medya  profesyonellerinin  pek çoğunun  yapılan  yayınların  Türk  aile  yapısını  olumsuz  yönde  etkilediği konusunda  görüş  birliğinde olmalarıdır.  Bu  ortak  kanaat,  geleceğe  dönük medya politikaları oluşturulurken yol gösterici olabilecek niteliktedir. Diğer yandan, bu alanın önemli bir tarafını oluşturan medya profesyonellerinin bu alandaki  algı  ve  değerlerinin  ortaya  çıkarılması,  medyaya  yönelik olarak yapılacak çalışmalara da ışık tutacaktır.

Categories: