Müslüman Dünyada Çağdaş Düşünce (5-8. Ciltler)

Müslüman Dünyada Çağdaş Düşünce (5-8. Ciltler)

Lütfi Sunar (ed.), Ankara: YTB Yayınları, 2022

Bugün ilmi, fikri ve teknik gelişmelerin son derece hızlandığı bir zaman diliminde Müslüman toplumların düşünce birikiminin anlaşılması bu toplumların hayatiyetlerini sürdürmeleri için çok ehemmiyetli bir hale gelmiştir. Zira kendi düşünce birikimini oluşturamamış, koruyamamış ve aktaramamış toplumların varlıklarını sürdürebilmeleri çok güçtür. Bu sebeple Müslüman dünyada çağdaş düşünce birikiminin bir muhasebeye tabi tutulup incelenmesi tanımak, anlamak ve sürdürmek için önemlidir. YTB tarafından yürütülen Müslüman Dünyada Çağdaş Düşünce Projesi kapsamında Müslüman toplumların güncel fikri çerçevesinin bir panoraması ortaya konmaktadır

Müslüman Dünyada Çağdaş Düşünce Projesi’nin ikinci serisinde yer alan dört ciltlik eserde Balkanlar, Kuzey Afrika, Güneydoğu Asya ve Batı’da Müslüman toplumların çağdaş dönemdeki düşünce dünyaları incelenmektedir. Bu kitaplar ele alınan her bir bölgedeki çağdaş düşünceye panoramik bir bakış oluşturmakta, detaylı bir biçimde analiz etmektedir. Bu eserler Çağdaş Müslüman Düşüncesinin bütünlüklü bir çerçevesini çizerken detayları ihmal etmeyen bir kapsayıcılığa sahiptir. Bugün farklı coğrafyaların fikri birikimini ve güncel tartışmaları merak edenler için bu kapsamlı eserleri okumak önemli bir başlangıç tesis edecektir.

Önsöz

Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanı

Takdim

Abdullah Eren, YTB Başkanı

Sunuş

Lütfi Sunar, MDCD Serisi Editörü
Categories: